بایگانی برچسب ها: بی رحمی

از دیدار یک خبرنگار آمریکایی با اوجالان

“آپو سخت به انضباط فکری و آموزش  سیاسی معتقد بود. در اردوگاه تعلیماتی‌اش در دره بقا لبنان جای نخست به آموزش ایدئولوژیک تخصیص یافته بود. وی داوطلبان ورود به  پ ک ک را با تحقیر به چشم کالاهای معیوب و آسیب‌دیده می‌نگریست. نوجوانان روستایی خشن را تحت آموزش‌های سخت قرار می‌داد که به شستشوی مغزی […]

کُردی

آخرین مطالب