بایگانی برچسب ها: بیان اعظمی

کابوس زندگی خانواده «بیان اعظمی» چیست؟

ایکاش حداقل یک خبری از فرزندمان داشتیم که بدانیم آیا زنده است یا نه، سالم است و یا اتفاقی برای او افتاده است، تمام مدت به اینها فکر می کنیم.

پدر بیان اعظمی: عناصر پژاک هم دخترم را ربودند هم داراییم را بردند!

شبه نظامیان پژاک علاوه بر فریب و ربایش اعضای خود، زندگی خانواده های آنها را هم متلاشی و لطمات جبران ناپذیری به آنان وارد می کنند.

کُردی

آخرین مطالب