بایگانی برچسب ها: بهزاد میرخانی

فعالان حقوق بشر به کمک خانواده بهزاد میرخانی بیایند

حقوق بشر با برخورد دوگانه، سازگاری ندارد. متاسفانه بسیاری از مدعیان فعالیت حقوق بشر در زمینه کردی چشمان خود را بر واقعیت‌ها می‌بندند و فقط آنچه را که مطلوب خود یا گروه‌های احتمالی مطلوبشان است منعکس می‌نمایند. بهزاد میرخانی یکی از ده‌ها کودک، نوجوان و جوان کرد است که قربانی اقدامات ضدحقوق بشری پ.ک.ک/پژاک شده […]

کُردی

آخرین مطالب