بایگانی برچسب ها: اقتدارگرایی

یادداشت/دموکراسی به شیوه سلطان نئوعثمانی!

زمانی که احمد داود اوغلو، استاد سابق علوم سیاسی دانشگاه استانبول و نماینده قونیه، در کتاب “عمق استراتژیک” خود راه را برای تغییر سیاست خارجی سنتی جمهوری ترکیه از “صلح در خانه، صلح در بیرون” به دخالت در بیرون با هدف احیای امپراطوری عثمانی یا همان نئوعثمانی‌گرایی تغییر داد، تصور نمی‌کرد راه را برای رجب […]

کُردی

آخرین مطالب