کودک‌سرباز ق.س.د. در یونیفرم ارتش آمریکا

استفاده از افراد زیر 18 سال در امور نظامی به ویژه به عنوان جنگجو ممنوع است و طبق قوانین بین‌المللی جنایت محسوب می‌شود. این در حالیست که نیروی سوریه دموکراتیک وابسته به پ.ک.ک. و مورد حمایت آمریکا در شمال و شمال شرق سوریه علی‌رغم تعهد در این زمینه همچنان از افراد زیر 18 سال برای … ادامه خواندن کودک‌سرباز ق.س.د. در یونیفرم ارتش آمریکا