ناظم دباغ؛ نماینده اقلیم کردستان در ایران: «کردستان بزرگ» خیالی بیش نیست

نماینده حکومت اقلیم کردستان عراق در تهران با غیرممکن خواندن «کردستان بزرگ» تاکید کرد این ایده مانند یک خیال دور از ذهن است. «ناظم دباغ» نماینده اقلیم کردستان عراق در ایران، طی گفتگویی اعلام کرد: نقشه «کردستان بزرگ» ممکن است خواسته برخی احزاب کردی باشد، اما عملی ساختن آن و اتحاد همه کردها غیرممکن است … ادامه خواندن ناظم دباغ؛ نماینده اقلیم کردستان در ایران: «کردستان بزرگ» خیالی بیش نیست