لزوم شفاف‌سازی سرنوشت «آرش دانشور» توسط گروه تروریستی پژاک

آرش دانشور نوجوانی است که توسط پژاک ربوده شده و هنوز از سرنوشت وی خبری در دست نیست. پژاک نیز اطلاعات کاملی از وضعیت وی منتشر نکرده است.