جائیشانکار: «تقسیم تروریسم به خوب و بد حمایت از تروریسم است»

برخورد دوگانه در جهان با مسائل مختلف از جمله تهدیدات ناشی از گروه‌های تروریستی سبب شده تا کارشناسان و مسئولان امنیتی کشورهای مختلف به ویژه کشورهای قربانی تروریسم با چالش‌های مختلفی از جمله تامین مالی و محل اسکان امن برای تروریست‌ها مواجه شوند و این مسئله از طرفی امید به ریشه کن کردن همیشگی تروریسم … ادامه خواندن جائیشانکار: «تقسیم تروریسم به خوب و بد حمایت از تروریسم است»