لزوم «برخورد جدی دولت ایران» با اقدامات گروه های شبه نظامی کردی

مناطق کردی ایران سال هاست که با مسائلی چون فریب و ربایش جوانان و البته کودک سربازی از سوی گروه های شبه نظامی چون پ ک ک/پژاک مواجه هستند و این به معنای لازمه برخورد جدی دولت ایران با این گرو ها است.