عضو جدا شده پژاک: در حین کولبری در مرز عراق، توسط نیروهای پژاک دستگیر شدم

شهریار محمدپور، عضو جداشده از گروه تروریستی پژاک است که در سال ۱۳۹۷ توسط ستیزه‌جویان این گروه مسلح و در حین کولبری در یکی از روستاهای مرزی عراق دستگیر و برای سه ماه در یک غار زندانی شده است. وی در این یادداشت اختصاصی، از تجربه هولناک خود برای مخاطبان دیدبان حقوق بشر کردستان ایران می‌گوید.