جنایت جدید پژاک/ پ.ک.ک؛ اعلام خبر کشته شدن عضو ایرانی بعد از ۶ سال

گروه تروریستی پ.ک.ک/ پژاک که به دلیل ربایش و فریب کودکان و ناپدیدسازی آنها بارها توسط نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است، در جدیدترین نمونه از جنایت خود، اسامی ۳ نفر از اعضای خود را پس از ۶ سال کشته شدن آنها منتشر کرده است.