مقاله وارده: ایران؛ سنگری نفوذناپذیر واقع در موقعیتی استراتژیک بین غرب و شرق

ایران با داشتن موقعیت بسیار استراتژیک، محل اتصال شمال به جنوب و غرب به شرق، و برخورداری از ذخایر بزرگ نفتی، همیشه کشوری جذاب برای اشغالگران خارجی بوده است. گرچه جغرافیای آن اشغال نظامی ‌را غیرممکن می‌کند، اما تنوع بسیار متنوع قومی آن، زمینه دخالت را تسهیل می‌کند. اگر بخواهیم درک درستی از موقعیت ایران … ادامه خواندن مقاله وارده: ایران؛ سنگری نفوذناپذیر واقع در موقعیتی استراتژیک بین غرب و شرق