حملات ترکیه: محبوس شدن مردم اقلیم در «زندان کوهستان»

به مدت ده روز طول کشید تا جسد محسن سپیری را پیدا کنند. این مرد 64 ساله در یک روز خشک و بادی در دسامبر سال گذشته همراه دوستانش حسن صادق و صفر سینی برای ماهی‌گیری و جمع‌آوری عسل طبیعی و قارچ، از شهر خود راهی کوه‌های کردستان عراق شده بود. زندگی در منطقه «آمدی» … ادامه خواندن حملات ترکیه: محبوس شدن مردم اقلیم در «زندان کوهستان»