تناقض‌های بی‌پایان پ.ک.ک و گروه‌های وابسته؛ سکوت در قبال اقدامات فرانسه و توهین به پیامبر اسلام

به گزارش دیدبان حقوق بشر کردستان ایران، مساله آزادی بیان در غرب به اذعان همگان دچار یک استاندارد دوگانه شده است. رسانه‌های جریان اصلی، درخواست‌های واقعی مردم را پوشش نمی‌دهند و به ابزاری در اختیار نخبگان حاکم و حامیان مالی آنها تبدیل شده‌اند. از سوی دیگر آنها در قبال وقایع تاریخی نیز رفتاری متناقض دارند. … ادامه خواندن تناقض‌های بی‌پایان پ.ک.ک و گروه‌های وابسته؛ سکوت در قبال اقدامات فرانسه و توهین به پیامبر اسلام